+7(495) 797-70-35


Бай Му Дань "Белый Пион"
Бай Му Дань "Белый Пион"

Артикул: 12009

100 гр:   380 руб.

Бай Хао Бин
Бай Хао Бин

Артикул: 12008

1 шт.:   2 100 руб.

ГАБА Алишань Улун
ГАБА Алишань Улун

Артикул: 14031

100 гр:   1 800 руб.

Груша
Груша

Артикул: 80071

1 шт.:   50 руб.

Груша
Груша

Артикул: 80072

1 шт.:   100 руб.

Жень Шень Улун №4
Жень Шень Улун №4

Артикул: 14029

100 гр:   520 руб.

Нож для пуэра
Нож для пуэра

Артикул: 80020

1 шт.:   120 руб.

Нож для пуэра
Нож для пуэра

Артикул: 80062

1 шт.:   550 руб.

Нож для пуэра
Нож для пуэра

Артикул: 80077

1 шт.:   400 руб.

Нож для пуэра "Листик"
Нож для пуэра "Листик"

Артикул: 80043

1 шт.:   150 руб.

Пуэр шу "Свиток"  200 гр
Пуэр шу "Свиток" 200 гр

Артикул: 16049

1 шт.:   495 руб.

Пуэр шу 2002 г. 357 гр
Пуэр шу 2002 г. 357 гр

Артикул: 16077

1 шт.:   1 500 руб.

Пуэр шу 2006г. 250 гр
Пуэр шу 2006г. 250 гр

Артикул: 16079

1 шт.:   625 руб.

Пуэр шу 2007г. 250 гр
Пуэр шу 2007г. 250 гр

Артикул: 16089

1 шт.:   780 руб.

Пуэр шу 2008 г. 357 гр
Пуэр шу 2008 г. 357 гр

Артикул: 16071

1 шт.:   1 250 руб.

Пуэр шу 50 гр
Пуэр шу 50 гр

Артикул: 16078

1 шт.:   200 руб.

Пуэр шу в брикете 250 гр
Пуэр шу в брикете 250 гр

Артикул: 16051

1 шт.:   780 руб.

Пуэр шу Сяо Бин
Пуэр шу Сяо Бин

Артикул: 16060

100 гр:   290 руб.

Пуэр шу Сяо То Ча
Пуэр шу Сяо То Ча

Артикул: 16058

100 гр:   290 руб.

Пуэр шу Сяо Фан
Пуэр шу Сяо Фан

Артикул: 16055

100 гр:   290 руб.

Пуэр шу Сяо Фан "Фу"
Пуэр шу Сяо Фан "Фу"

Артикул: 16067

100 гр:   290 руб.

Пуэр шу Чень Нань №3
Пуэр шу Чень Нань №3

Артикул: 16093

100 гр:   400 руб.

Пуэр шу Чин Би
Пуэр шу Чин Би

Артикул: 16054

100 гр:   290 руб.

Пуэр Шэн (рассыпной)
Пуэр Шэн (рассыпной)

Артикул: 16092

100 гр:   400 руб.

Сервиз
Сервиз

Артикул: 60037

1 шт.:   2 800 руб.

Сервиз
Сервиз

Артикул: 60038

1 шт.:   2 800 руб.

Сервиз
Сервиз

Артикул: 60039

1 шт.:   4 400 руб.

Сервиз
Сервиз

Артикул: 60040

1 шт.:   3 500 руб.

Сервиз
Сервиз

Артикул: 60041

1 шт.:   3 500 руб.

Сервиз
Сервиз

Артикул: 60044

1 шт.:   5 000 руб.

Сервиз
Сервиз

Артикул: 60045

1 шт.:   2 800 руб.

Сервиз
Сервиз

Артикул: 60051

1 шт.:   2 500 руб.

Сервиз
Сервиз

Артикул: 60052

1 шт.:   2 500 руб.

Сервиз
Сервиз

Артикул: 60054

1 шт.:   4 800 руб.

Сервиз "Горы Тянь- Шань"
Сервиз "Горы Тянь- Шань"

Артикул: 60024

1 шт.:   4 500 руб.

Сервиз "Дерево желаний"
Сервиз "Дерево желаний"

Артикул: 60025

1 шт.:   4 500 руб.

Сервиз "Лесная сказка"
Сервиз "Лесная сказка"

Артикул: 60026

1 шт.:   4 500 руб.

Сервиз "Перламутр" (8 пр)
Сервиз "Перламутр" (8 пр)

Артикул: 60014

1 шт.:   7 900 руб.

Сервиз "Цветущая сакура"
Сервиз "Цветущая сакура"

Артикул: 60027

1 шт.:   2 900 руб.

Сито "Камни" (глина)
Сито "Камни" (глина)

Артикул: 80068

1 шт.:   420 руб.

Сито "Лист"
Сито "Лист"

Артикул: 80060

1 шт.:   440 руб.

Сито "Черепаха"
Сито "Черепаха"

Артикул: 80074

1 шт.:   700 руб.

Сито (глина)
Сито (глина)

Артикул: 80075

1 шт.:   300 руб.

Сито (фарфор)
Сито (фарфор)

Артикул: 80066

1 шт.:   100 руб.

Фигурки чаеводов (набор)
Фигурки чаеводов (набор)

Артикул: 80078

1 шт.:   5 500 руб.

Фигурки чаеводов (набор)
Фигурки чаеводов (набор)

Артикул: 80079

1 шт.:   3 500 руб.

Ча Бу
Ча Бу

Артикул: 80039

1 шт.:   80 руб.

Ча Бу
Ча Бу

Артикул: 80051

1 шт.:   180 руб.

Чайный подарок: Пуэр
Чайный подарок: Пуэр

Артикул: 90098

1 шт.:   1 130 руб.

Чайный подарок: Пуэр Шу
Чайный подарок: Пуэр Шу

Артикул: 90195

1 шт.:   1 100 руб.

Чайный подарок: Пуэр Шу
Чайный подарок: Пуэр Шу

Артикул: 90196

1 шт.:   1 700 руб.

Чайный подарок: Пуэр Шу
Чайный подарок: Пуэр Шу

Артикул: 90197

1 шт.:   1 700 руб.

Чайный подарок: Пуэр Шу
Чайный подарок: Пуэр Шу

Артикул: 90078

1 шт.:   1 720 руб.

Чайный подарок: Пуэр Шу
Чайный подарок: Пуэр Шу

Артикул: 90068

1 шт.:   1 150 руб.

Чайный подарок: Пуэр Шу
Чайный подарок: Пуэр Шу

Артикул: 90047

1 шт.:   1 480 руб.

Чайный подарок: Пуэр Шу
Чайный подарок: Пуэр Шу

Артикул: 90124

1 шт.:   1 185 руб.

Чайный подарок: Пуэр Шэн
Чайный подарок: Пуэр Шэн

Артикул: 90073

1 шт.:   1 580 руб.

Чайный подарок: Пуэр Шэн
Чайный подарок: Пуэр Шэн

Артикул: 90075

1 шт.:   1 530 руб.

Чайный подарок: Пуэр Шэн
Чайный подарок: Пуэр Шэн

Артикул: 90046

1 шт.:   1 800 руб.

Чайный подарок: Пуэр Шэн
Чайный подарок: Пуэр Шэн

Артикул: 90126

1 шт.:   1 860 руб.

Чайный подарок: Пуэр Шэн
Чайный подарок: Пуэр Шэн

Артикул: 90128

1 шт.:   1 530 руб.

Чайный подарок:Пуэр Шу
Чайный подарок:Пуэр Шу

Артикул: 90053

1 шт.:   1 120 руб.

Чайный подарок:Пуэр Шэн
Чайный подарок:Пуэр Шэн

Артикул: 90125

1 шт.:   1 610 руб.

Чахэ с росписью
Чахэ с росписью

Артикул: 80080

1 шт.:   250 руб.

Чахэ с росписью
Чахэ с росписью

Артикул: 80081

1 шт.:   250 руб.

Чахэ с росписью
Чахэ с росписью

Артикул: 80052

1 шт.:   250 руб.

Гайвань
Гайвань

Артикул: 31006

1 шт.:   1 600 руб.

Гайвань
Гайвань

Артикул: 33008

1 шт.:   380 руб.

Гайвань
Гайвань

Артикул: 33018

1 шт.:   590 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41001

1 шт.:   300 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41002

1 шт.:   300 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41004

1 шт.:   300 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41005

1 шт.:   300 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 42005

1 шт.:   130 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 42006

1 шт.:   130 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41021

1 шт.:   220 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41022

1 шт.:   190 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41024

1 шт.:   190 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41025

1 шт.:   190 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41026

1 шт.:   190 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41028

1 шт.:   330 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41029

1 шт.:   330 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41033

1 шт.:   220 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41035

1 шт.:   190 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41037

1 шт.:   150 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41038

1 шт.:   150 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41039

1 шт.:   150 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41040

1 шт.:   150 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41041

1 шт.:   150 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41042

1 шт.:   90 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41043

1 шт.:   300 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41044

1 шт.:   590 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41045

1 шт.:   290 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41046

1 шт.:   290 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41047

1 шт.:   370 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41048

1 шт.:   480 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41049

1 шт.:   480 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41050

1 шт.:   740 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41052

1 шт.:   480 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41053

1 шт.:   480 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41054

1 шт.:   370 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41055

1 шт.:   480 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41056

1 шт.:   480 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41057

1 шт.:   480 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41058

1 шт.:   370 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41059

1 шт.:   290 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41061

1 шт.:   480 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41062

1 шт.:   480 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41065

1 шт.:   590 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41066

1 шт.:   370 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41067

1 шт.:   480 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41068

1 шт.:   290 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41069

1 шт.:   240 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41070

1 шт.:   480 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41071

1 шт.:   440 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41072

1 шт.:   480 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41073

1 шт.:   290 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41074

1 шт.:   1 140 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41081

1 шт.:   480 руб.

Пиала
Пиала

Артикул: 41006

1 шт.:   300 руб.

Пиала  50
Пиала 50

Артикул: 41013

1 шт.:   190 руб.

Пиала  50
Пиала 50

Артикул: 41015

1 шт.:   190 руб.

Пиала  50
Пиала 50

Артикул: 41018

1 шт.:   180 руб.

Пиалы "Синие цветы"
Пиалы "Синие цветы"

Артикул: 43014

1 шт.:   400 руб.

Чайник
Чайник

Артикул: 21031

1 шт.:   1 560 руб.

Чайник тайваньский
Чайник тайваньский

Артикул: 21027

1 шт.:   350 руб.

Чайник тайваньский
Чайник тайваньский

Артикул: 21028

1 шт.:   1 150 руб.

Чахай
Чахай

Артикул: 82002

1 шт.:   190 руб.

Чахай
Чахай

Артикул: 82003

1 шт.:   250 руб.

Чахай
Чахай

Артикул: 82004

1 шт.:   250 руб.

Чахай
Чахай

Артикул: 82005

1 шт.:   180 руб.

Чахай
Чахай

Артикул: 82007

1 шт.:   200 руб.

Чахай
Чахай

Артикул: 82008

1 шт.:   380 руб.

Чахай
Чахай

Артикул: 82009

1 шт.:   300 руб.

Чабань
Чабань

Артикул: 70027

1 шт.:   2 700 руб.

Чабань
Чабань

Артикул: 70028

1 шт.:   6 500 руб.

Чабань
Чабань

Артикул: 70029

1 шт.:   10 300 руб.

Чабань
Чабань

Артикул: 70031

1 шт.:   15 500 руб.

Чабань
Чабань

Артикул: 70036

1 шт.:   900 руб.

Чабань
Чабань

Артикул: 70040

1 шт.:   3 250 руб.

Чабань
Чабань

Артикул: 70042

1 шт.:   1 300 руб.

Чабань
Чабань

Артикул: 70045

1 шт.:   5 400 руб.

Чабань
Чабань

Артикул: 70046

1 шт.:   4 300 руб.

Чабань
Чабань

Артикул: 70047

1 шт.:   3 600 руб.

Чабань
Чабань

Артикул: 70048

1 шт.:   800 руб.

Чабань
Чабань

Артикул: 70050

1 шт.:   6 600 руб.

Чабань
Чабань

Артикул: 70054

1 шт.:   10 900 руб.

Чабань
Чабань

Артикул: 70055

1 шт.:   7 700 руб.

Чабань
Чабань

Артикул: 70057

1 шт.:   10 100 руб.

Чабань керамика
Чабань керамика

Артикул: 70025

1 шт.:   4 300 руб.


Страницы: 1 По стр.Чайное Дело
Чайное Дело
ул. Олений вал, 118
Москва, 107076 Россия
Workpref +7-495-797-70-35